Działanie systemu

Głównym celem działania systemu jest prosta autoryzacja użytkowników którzy będą korzystali z sieci Hot-Spotów. W momencie kiedy użytkownik podłączy się do Hot-Spota zostaje mu wyświetlona strona startowa.

Wygląd strony może być dowolnie modyfikowany przez administratorów systemu. Mogą na niej pojawiać się aktualności od operatora, banery reklamowe itp.

Ważnym elementem strony powitalnej jest możliwość:

  • zalogowania „otwartego” bez autoryzacji (wówczas system automatycznie zakłada konto w bazie danych na podstawie adresu MAC urządzenia końcowego),
  • zalogowania „zamkniętego” bez autoryzacji (wówczas poprawna autoryzacja następuje jedynie dla MAC adresów urządzeń końcowych zdefiniowanych przez administratora),
  • zalogowania na podstawie przydzielonego loginu i hasła (mogą być nadane przez administratora lub uzyskiwane automatycznie przez SMS),
  • zalogowanie na podstawie utworzonego loginu i hasła (użytkownik posiada możliwość samodzielnej rejestracji w systemie).

Po poprawnej autoryzacji użytkownik otrzymuje dostęp do sieci Internet zgodnie ze zdefiniowanym profilem.

System na bieżąco aktualizuje listę zalogowanych użytkowników jak również ilość pobranych/wysłanych danych w ciągu trwania sesji.