Finansowanie Hot-Spot’ów

PROGRAM WiFi4EU – BEZPŁATNE WI-FI DLA EUROPEJCZYKÓW

Komu przyniesie korzyści ten program?

Wszyscy powinni odnosić korzyści z łączności w miejscach publicznych – ani miejsce zamieszkania, ani poziom dochodów nie powinny mieć przy tym znaczenia.
Program WiFi4EU zapewni dostęp do wysokiej jakości internetu w lokalnych ośrodkach życia społecznego – w parkach, na placach, w bibliotekach i instytucjach publicznych itp. Będą z niego mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
Organy administracji państwowej i inne podmioty realizujące zadania publiczne będą mogły promować lokalne usługi cyfrowe w takich dziedzinach jak e-administracja, e-zdrowie i e-turystyka.

Kto może wziąć udział w programie?

Urzędy lokalne (gminy lub stowarzyszenia gmin):

  • które chcą udostępnić bezprzewodowy dostęp do sieci na obszarach, gdzie podobna oferta publiczna lub prywatna jeszcze nie istnieje,
  • które potrzebują pieniędzy na sprzęt oraz instalację i mogą przez kilka lat zapewniać bezpłatny dostęp do internetu swojej społeczności,
  • jeden kupon dla jednej gminy – przyznawany na zasadzie kolejności zgłoszeń na pokrycie do 100 proc. kosztów projektu.

Jak działa program?

  • 20 mln EUR dla ok. 1000 gmin.
  • Wnioski można składać tylko przez internet.
  • Kupony będą wysyłane do beneficjentów.


Więcej informacji znajdziesz TUTAJ