Cechy systemu

Całkowita kontrola nad użytkownikiem

Dzięki wykorzystaniu centralnego serwera i zbieraniu na bieżąco informacji na temat ruchu generowanego przez użytkownika system zarządzania siecią TOYA Hot-Spot ma możliwość przydzielenia dla użytkownika pasma o określonej przepustowości, możliwej ilości przesłanych danych oraz czasu połączenia. System przy współpracy z punktami dostępowymi jest w stanie ograniczyć dostęp do stron internetowych na określone hasła lub zakresy adresów IP.

Wolność wyboru

To administrator systemu decyduje, czy użytkownik powinien zalogować się swoim loginem i hasłem czy też uzyskać dostęp automatycznie. To administrator systemu decyduje, jaka strona pojawi się użytkownikowi po zalogowaniu do systemu.

Statystyki i raporty

System posiada szeroki wachlarz statystyk dzięki którym możliwa jest bieżąca analiza obciążenia Hot-Spotów przez użytkowników, raportowanie ich historycznej aktywności z podziałem na lokalizacje, godziny, dni, rodzaj użytkownika itp.

Modyfikowana strona startowa

Możliwość dowolnego sformatowania strony powitalnej dla użytkownika oraz zdefiniowania czasu jej wyświetlania zanim pojawi się formularz logowania. Strona startowa może zawierać reklamy z funkcjonalnością mierzenia ich skuteczności (wyświetlenia, kliknięcia). Wygląd strony startowej może być zależny od strefy/Hot-Spota, z którego następuje logowanie, jak również przypisany do konkretnego użytkownika i umożliwić na przykład pobranie dedykowanych aplikacji.

Zarządzanie urządzeniami

System na bieżąco monitoruje działanie sieci Hot-Spotów i informuje o nieprawidłowościach w ich działaniu. Na życzenie klienta system alarmów może być rozbudowywany i modyfikowany